Location

Viacheslava Lypynskoho Street 13

50.449272, 30.506359